Bệnh thoát vị đĩa đệm nếu không được kịp thời điều trị có thể dẫn đến nhiều biến nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ cũng như khả năng vận động của người bệnh.
Discuss   Bury

Comments Who Voted Related Links